صنعت EMS در سال های گذشته و در ایالات متحده رشد کرده است بطوری که درآمد کل آن در سال گذشته به 1 میلیون دلار می رسد.
با کمک  بازاریابی آنلاین، سرمایه گذاران اطلاعات بیشتری در مورد این روش یعنی مبارزه با چاقی و بهبود سلامت کلی پیدا می کنند و می دانند که چگونه این حقایق می توانند به افزایش بازار کمک کنند.
علاوه بر این، بسیاری از این استودیوهای EMS به هیچ وجه به هیچ وجه استخدام نمیشوند، و این کار را با سرمایهگذاری اولیه کمتری انجام میدهد. بنابراین اگر مهارت و تعهد لازم را داشته باشید، شروع به کار یک استودیوی EMS قطعا یک ایده کسب و کار موفقیت آمیز است.
چرا که می خواهید یک استودیوی EMS باز کنید
داشتن یک دید روشن، اطمینان حاصل می کند که تمرکز، وضوح و اشتیاق شما را حفظ می کند تا بتوانید به یک مرکز بهداشت موفق تبدیل شوید.